Autor - szczegóły

Radzimski, Adam, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, PolskaISSN: 1899-3850