Autor - szczegóły

Franczak, Łukasz, Zakład Geomorfologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin;, PolskaISSN: 1899-3850