Vol 15

RESTRUKTURYZACJA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TERYTORIALNO-KRAJOBRAZOWYCH

RESTRUCTING AND DESIGNING OF TERRITORIAL-LANDSCAPE SYSTEMS
red. R. J. Klimko
Zakład kształtowania i ochrony środowiska, Akademia Pomorska w Słupsku, 2005.

Spis treściISSN: 1899-3850