Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa wsi żużeta i jej zastosowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Krzysztof Badora

Abstrakt


Nature and landscape evaluation of żużela village for elaboration of local spatial plan. Physical planning of local area in the sustainable development requires preservation of the ecological physical system in its local environment. It ensures the preservation of the nature characteristics and environmental values of the local area. While planning the ecological physical system the physical planning instruments and the models of the structure and functions of the environment should be used, special the zone-stripe-node model. The ecological physical system must meet the system requirements and must be subject to legal and active protection.

Pełny tekst: PDF