Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych. Quarries in the Silesia Voivodship as touristic-recreational objects on industrial areas.

Leszek Majgier, Jarosław Badera, Oimahmad Rahmonov

Abstrakt


The paper presents scientific-educational and sport-recreational values of several abandoned quarries of the Silesia Voivodship (Poland), paying special attention to possibilities of its wide-defined touristic reclamation in accordance with rules of the sustainable development.

Słowa kluczowe


kamieniołom, rekultywacja, turystyka, rekreacja, województwo śląskie, quarry, reclamation, tourism, recreation, Silesia Voivodship

Pełny tekst: PDF