Zasady

Działy

Spis treści

Zawiera tytulaturę, stopkę i spis tomu.

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Wprowadzenie

Zaowiera rozdział wprowadzający, zazwyczaj przygotowany przez Redaktora tomu.

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Artykuły

Zawiera oryginalne artykuły naukowe.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Komunikaty

Zawiera krótkie w treści sprawozdania z badań, opisy wstępnych wyników, komunikaty naukowe.

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Recenzenci
Reviewers

Proces renenzji
Reviewing process

 

UWAGA! Decyzją redaktora danego tomu, recenzje mogą przebiegać w sposób tradycyjny, poza systemem.

 

Polityka Open Access

Problemy Ekologii są czasopismem o otwartym dostępie. Udostępnienie przez PAEK pliku arykułu na tej stronie jest równoznaczne ze zgodą na jego wykorzystanie bez ograniczeń z zachowaniem prawa autorstwa.

 

Rada programowa

Skład rady programowej PEK
Editorial board members and

 

 

Zasady ghostwriting

Polityka ghostwriting
Ghostwriting policyISSN: 1899-3850