Problemy Ekologii Krajobrazu

„Problemy Ekologii Krajobrazu” to czasopismo wydawane w języku polskim lub/i angielskim. Na jego łamach publikowane są oryginalne opracowania naukowe z zakresu geoekologii i geografii fizycznej oraz dziedzin pokrewnych, które nie były wcześniej drukowane i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw copyright.
Czasopismo Problemy Ekologii Krajobrazu uzyskało 7 punktów w ocenie czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z obszaru dyscyplin naukowych wchodzących w skład nauk przyrodniczych (grudzień 2015).

Vol 45: ECOSYSTEM SERVICES LANDSCAPE ECOLOGY INTEGRATIVE ROLE


Okładka


ISSN: 1899-3850