Nowa platforma wydawnicza dla PEK

Trwają przygotowania do przejścia na profesjonalną platformę wydawniczą Problemów Ekologii Krajobrazu. Poszczególne zeszyty będą sukcesywnie dodawane. Tymczasem można podejrzeć szkielet platformy.

Nowa witryna PAEK

Trwa zmiana witryny PAEK. Prosimy o cierpliwość. Dostępne są tylko wybrane pozycje menu.

Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach – Sylwia Kulczyk

kulczyk_turystyka_coverKrajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach / Sylwia Kulczyk. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013,  188 s.

„Książka stanowi kompleksowe studium relacji  pomiędzy turystyką i krajobrazem. Autorka, mając do wyboru napisanie monografii opartej na literaturze lub wykonanie typowej pracy badawczej, wybrała najtrudniejszą drogę pośrednią. Powstało zatem gruntowne opracowanie, oparte na bogatych, zagranicznych i polskich źródłach, z licznymi autorskimi ujęciami. W miejscach, gdzie danych literaturowych zabrakło, autorka wykonała własne badania, których wyniki harmonijnie włączyła w tok dzieła” – z recenzji dr. hab. Jarosława Balona

Książkę w cenie 30 zł (+ koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) można zamówić w wydawnictwach WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30 , 00-927 Warszawa , pok. 4, tel. (+48 22) 55-20-624; mgr Michał Tomczuk – redaktor, e-mail: michaltomczuk@wp.pl

Atlas sozologiczny gmin Polski 2000 – 2009 – Mariusz Kistowski

kistowski_atlas_coverAtlas stanowi najszersze i najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne wydane dotychczas w Polsce, poświęcone problematyce zagrożeń, jakości i ochrony środowiska. Może on znaleźć odbiorców wśród przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów i projektantów, przygotowujących różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym na poziomie kraju, województw, i powiatów, dotyczące przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki przestrzennej. Atlas przydatny będzie również w  edukacji, szczególnie w szkolnictwie wyższym, w toku studiów z zakresu ochrony środowiska, geografii lub gospodarki przestrzennej, ale również na niższych poziomach nauczania. Przedstawione mapy posiadają wysokie walory informacyjne i mogą wspomagać działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzoną przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Zawarte w atlasie informacje mogą stać się elementem i inspiracją dla reprezentantów środowisk naukowo-badawczych, którzy planują prowadzenie studiów, dotyczących związków między podsystemem społeczno-gospodarczym a podsystemem przyrodniczym środowiska geograficznego.

Atlas można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego