Kontakt

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu

Korespondencję do Zarządu PAEK prosimy kierować na ręce przewodniczącego
pod adresem:

Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski, Uniwersytet Gdański, Instytut
Geografii, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska,
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 GDAŃSK
e-mail:  geomk@ug.edu.pl

 

 

Redakcja Biuletynu PAEK

Adres Redakcji:
Agata Cieszewska
Zakład Studiów Krajobrazowych,
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW,
ul.Nowoursynowska 159, 02-789 Warszawa,
tel. (22) 5932211, fax (22) (22) 59 321 92,
e-mail: agata_cieszewska@sggw.pl

 

Redakcja witryny PAEK

Tomasz Giętkowski
e-mail: tomgie@ukw.edu.pl