Dla studentów

Konkurs na pracę magisterską

Studentów wszystkich kierunków studiów, autorów prac dotyczących struktury, funkcji i zmian krajobrazu oraz zastosowania badań krajobrazowych w praktyce zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Celem konkursu jest:
- propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego,
- mobilizacja studentów do podejmowania interesujących i aktualnych problemów badawczych z zakresu interakcji człowiek – środowisko,
- promowanie szczególnie uzdolnionych, młodych absolwentów uczelni wyższych,
- propagowanie wśród młodzieży akademickiej zasad rozwoju zrównoważonego sytuacji narastającego zapotrzebowania na zasoby przyrody.

Regulamin konkursu na pracę magisterską