Przyłącz się

Serdecznie zapraszamy do naszej organizacji naukowców, praktyków oraz wszystkich sympatyków, którym bliska jest trosko o szczegółowe rozpoznanie i zrównoważone kształtowanie krajobrazu!

Deklaracja członkowska PAEK  Wypełnij już teraz!

Członkiem PAEK można zostać po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz opłaceniu wpisowego (6,- PLN) i składki rocznej (w 2007 roku—20,- PLN).

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w PAEK można zostać członkiem IALE (International Asociation for Landscape Ecology) po opłaceniu składki rocznej, która obecnie wynosi równowartość 20 dolarów amerykańskich (dla studentów zniżka do
10 dolarów amerykańskich). Wpłaty prosimy dokonywać również na konto PAEK.

UWAGA! Członkostwo w PAEK upoważnia do zniżek przy opłatach konferencyjnych.