Program

Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK) utworzona została w 1993 roku jako polski oddział Międzynarodowej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (International Association for Landscape Ecology – IALE). PAEK kontynuuje działalność Klubu Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który w latach 1988 – 1993 skupiał osoby działające na polu ekologii krajobrazu lub zainteresowane tą dziedziną wiedzy.

Zgodnie z deklaracja programową do podstawowych zadań Asocjacji należy:
- propagowanie idei zintegrowanych badań środowiska przyrodniczego i podejmowanie odpowiednich działań, mających na celu
zwiększenie zainteresowania opinii publicznej ekologią krajobrazu;
- rozwijanie interdyscyplinarnych badań nad systemem środowiska przyrodniczego za szczególnym uwzględnieniem interakcji
pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka;
- utrzymywanie, popieranie i ułatwianie kontaktów pomiędzy prowadzącymi badania i praktykami działającymi na polu ekologii krajobrazu