Problemy Ekologii Krajobrazu – instrukcje
The Problems of Landscape Ecology – instructions

Wytyczne dla autorów i redaktorów tomów
Guide for editors and authors

Instrukcja dla autorów   (PDF)

Instruction for the authors   (PDF)

Formularz dla recenzentów   (PDF)

Review formular  (RTF)
Instrukcja techniczna przygotowania tomu do druku   (PDF)

Instrukcja dla wydawcy   (PDF)

Oświadczenie wydawcy   (PDF)

Schemat rozkładu tomu i artykułu   (PDF)

Schemat układu okładki   (PDF)