Problemy Ekologii Krajobrazu
The Problems of Landscape Ecology

„Problemy Ekologii Krajobrazu” to czasopismo wydawane w języku polskim lub/i angielskim. Na jego łamach publikowane są oryginalne opracowania naukowe z zakresu geoekologii i geografii fizycznej oraz dziedzin pokrewnych, które nie były wcześniej drukowane i nie podlegają ograniczeniom wynikającym z praw copyright.

Czasopismo Problemy Ekologii Krajobrazu uzyskało 5 punktów w ocenie czasopism naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grudzień 2013) w Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 “The Problems of Landscape Ecology” is a journal published in Polish (with abstracts in English) or in English. On its columns are printed recent works focusing on interdisciplinary fields of landscape ecology, geoecology, landscape and urban planning, geography, and similar fields of environmental science and practice application, that have not been published elsewhere and are not under any copyright.

Trwa migracja do bazy, planowane zakończenie 28 luty 2014.

Pełnotekstowa baza czasopisma
Full text database (database under construction)

Dawna strona czasopisma (zawiera numery do 29.)
Former journal web site (issues to 29th)