Biuletyn PAEK

Biuletyn PAEK  jest oficjalnym organem Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Ukazuje się dwa razy w roku: w marcu i październiku.

Termin nadsyłania materiałów upływa 31 stycznia i 30 września.
Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca, przedruk dozwolony z podaniem źródła.

Adres Redakcji:
Agata Cieszewska
Zakład Studiów Krajobrazowych,
Katedra Architektury Krajobrazu SGGW,
ul.Nowoursynowska 159, 02-789 Warszawa,
tel. (22) 5932211, fax (22) (22) 59 321 92,
e-mail: agata_cieszewska@sggw.pl

Leave a Reply