Atlas sozologiczny gmin Polski 2000 – 2009 – Mariusz Kistowski

kistowski_atlas_coverAtlas stanowi najszersze i najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne wydane dotychczas w Polsce, poświęcone problematyce zagrożeń, jakości i ochrony środowiska. Może on znaleźć odbiorców wśród przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów i projektantów, przygotowujących różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym na poziomie kraju, województw, i powiatów, dotyczące przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki przestrzennej. Atlas przydatny będzie również w  edukacji, szczególnie w szkolnictwie wyższym, w toku studiów z zakresu ochrony środowiska, geografii lub gospodarki przestrzennej, ale również na niższych poziomach nauczania. Przedstawione mapy posiadają wysokie walory informacyjne i mogą wspomagać działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzoną przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Zawarte w atlasie informacje mogą stać się elementem i inspiracją dla reprezentantów środowisk naukowo-badawczych, którzy planują prowadzenie studiów, dotyczących związków między podsystemem społeczno-gospodarczym a podsystemem przyrodniczym środowiska geograficznego.

Atlas można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego