4 Sympozjum Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo-cennych

Miejsce: Rogów
Więcej : http://www.cepl.sggw.pl/konferencja/symp_turyst/symp_2015/index.htm
Termin:  07-09 wrzesnia 2015
Data zgloszen: 15 maja