IV Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych

Miejsce: Poznań
Termin: 27-30 maja 2015
Data zgłoszeń 15 kwietnia
1 grupa tematyczna: Badania jakościowe w regionalistyce.
Więcej informacji na: http://www.tsbj2015.pl/ oraz https://www.facebook.com/IVTSBJ?fref=photo