Jubileusz Pani Profesor Krystyny German

W czwartek 20 marca br. o godzinie 10:00 w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w sali 2.24 odbędzie się uroczystość z okazji jubileuszu Pani Profesor Krystyny German, połączona z promocją dedykowanej jej monografii „Struktura Środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu„. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i przyjaciół Pani Profesor.