Najnowszy – XXXV tom Problemów Ekologii Krajobrazu już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułów opublikowanych w najnowszym tomie Problemów Ekologii Krajobrazu. Tom został umieszczony w pełnotekstowej bazie danych czasopisma.