Nowy Zarząd PAEK

W dniu 20 marca 2013 r. w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zarządu PAEK w kolejnej kadencji, na którym ukonstytuował się jego skład, obejmujący w latach 2013-2017 następujące osoby:

Mariusz Kistowski – przewodniczący zarządu
Jarosław Balon – zastępca przewodniczącego zarządu
Agata Cieszewska – sekretarz
Andrzej Macias – skarbnik
Tadeusz J. Chmielewski
Maciej Pietrzak
Jerzy Solon