Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach – Sylwia Kulczyk

kulczyk_turystyka_coverKrajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach / Sylwia Kulczyk. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2013,  188 s.

„Książka stanowi kompleksowe studium relacji  pomiędzy turystyką i krajobrazem. Autorka, mając do wyboru napisanie monografii opartej na literaturze lub wykonanie typowej pracy badawczej, wybrała najtrudniejszą drogę pośrednią. Powstało zatem gruntowne opracowanie, oparte na bogatych, zagranicznych i polskich źródłach, z licznymi autorskimi ujęciami. W miejscach, gdzie danych literaturowych zabrakło, autorka wykonała własne badania, których wyniki harmonijnie włączyła w tok dzieła” – z recenzji dr. hab. Jarosława Balona

Książkę w cenie 30 zł (+ koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) można zamówić w wydawnictwach WGiSR UW, ul. Krakowskie Przedmieście 30 , 00-927 Warszawa , pok. 4, tel. (+48 22) 55-20-624; mgr Michał Tomczuk – redaktor, e-mail: michaltomczuk@wp.pl

Atlas sozologiczny gmin Polski 2000 – 2009 – Mariusz Kistowski

kistowski_atlas_coverAtlas stanowi najszersze i najbardziej szczegółowe opracowanie kartograficzne wydane dotychczas w Polsce, poświęcone problematyce zagrożeń, jakości i ochrony środowiska. Może on znaleźć odbiorców wśród przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz ekspertów i projektantów, przygotowujących różne dokumenty o charakterze strategiczno-planistycznym na poziomie kraju, województw, i powiatów, dotyczące przede wszystkim polityki ochrony środowiska i polityki przestrzennej. Atlas przydatny będzie również w  edukacji, szczególnie w szkolnictwie wyższym, w toku studiów z zakresu ochrony środowiska, geografii lub gospodarki przestrzennej, ale również na niższych poziomach nauczania. Przedstawione mapy posiadają wysokie walory informacyjne i mogą wspomagać działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzoną przez pozarządowe organizacje ekologiczne. Zawarte w atlasie informacje mogą stać się elementem i inspiracją dla reprezentantów środowisk naukowo-badawczych, którzy planują prowadzenie studiów, dotyczących związków między podsystemem społeczno-gospodarczym a podsystemem przyrodniczym środowiska geograficznego.

Atlas można nabyć w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego